En jij ?

Jezus Christus roept aanhoudend om Hem te volgen. Hij roept allereerst om Hem te volgen als christen. Je leert Jezus kennen door naar zijn Woord te luisteren, door zijn voorbeeld van dienstbaarheid te volgen en door de vreugde te smaken van het vieren in een gelovige gemeenschap. Vervolgens roept Hij jou als het ware een tweede keer: als gehuwde, celibataire, religieuze of priester. Waar die stem je ook heen roept, volg deze met de inzet van je hele persoon, tot vreugde van jezelf, van de anderen en van God.