Roepingenzondag
7 mei 2017

Roeping? Als je geloof verlangen wordt

Affiche2


Roepingenpastoraal Vlaanderen biedt campagnemateriaal aan voor parochies, scholen en religieuze gemeenschappen. Dit jaar kozen we als slagzin “Roeping? Als je geloof verlangen wordt”. De foto van de trekker met de landkaart staat beeld voor de mens die op zijn levenstocht zoekt naar welke weg de Heer met hem of haar wil gaan. Een groeiend geloof in de levende Heer wekt verlangen op om het ontvangen leven zo intens en vruchtbaar mogelijk in te vullen. Dit beeld keert weer op de gebedskaart die in A6 formaat verspreid wordt.
Het gebed werd dit jaar geschreven door een religieuze, Hannah Van Quakebeke, priorin van de priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië in Loppem.

Heer onze God,
doorheen alle tijden roept Gij elk van ons bij onze eigen naam.
Geef ons een open hart, ontvankelijk voor Uw Woord van Leven,
bereid om volgens de geest van het Evangelie de Kerk en de wereld te dienen.
Wek in elk mensenkind het diepe verlangen
om op zijn geheel unieke manier
“antwoord” te geven op Uw roepstem.
Wij bidden U, ontsteek in velen het verlangen om
op welke wijze ook
– in een christelijk huwelijk of als alleenstaande,
als priester of aan God toegewijd in één of andere vorm van religieus leven –
mee te bouwen aan Uw Rijk op aarde.
Moge Uw liefde zichtbaar en tastbaar worden in deze wereld
doorheen het aanstekelijke enthousiasme van velen
om op hun eigen manier
aan hun roeping gestalte te geven
doorheen hun unieke antwoord
op de “naam” waarmee Gij hen op-roept!
Amen.

De boodschap voor de 54ste Wereldgebedsdag voor roepingen draagt als titel “Voor de zending door de Geest voortgestuwd”. Paus Franciscus herinnert ons dat de zending een kenmerk is van elke christelijke roeping. Ieder die de levende Heer Jezus toelaat in zijn leven wordt vooruit gestuwd om vreugdevol en dienstbaar naar de anderen toe te gaan. De kerk heeft nood aan priesters en mensen die toegewijd zijn om deze opdracht met vertrouwen en sereniteit op te nemen. De paus reflecteert vervolgens kort drie scènes uit het evangelie waaruit we kunnen leren wat het betekent om vandaag missionaris van het evangelie te zijn; het begin van de zending van Jezus in de synagoge van Nazareth (Lc. 4, 16-30), de weg die Hij na zijn opstanding gaat met de leerlingen van Emmaüs (Lc. 24, 13-35), en ten slotte, de parabel van de zaaier (Mc. 4, 26-27). Eindigend roept paus Franciscus op om, in weerwil van de bekoring tot ontmoediging, te blijven bidden voor nieuwe herders voor onze gemeenschappen. Hij spoort aan om jongeren alle kansen te geven om de figuur van Jezus te ontdekken. Hij nodigt alle gemeenschappen sterk uit om deze vriendschap met de Heer ook tot uitdrukking te brengen in de eucharistische aanbidding, de geprivilegieerde ‘plaats’ voor een ontmoeting met God.

Paus Franciscus verlangt dat jongeren de verscheidenheid aan charisma’s binnen de Kerk kunnen leren kennen. Daarom organiseert roepingenpastoraal samen met IJD een vijfdaagse tocht voor jongeren langs drie verschillende religieuze gemeenschappen in ons land. @the sisters en @the brothers gaan voor de vierde maal keer door – dit jaar van 3 tot 7 juli - en wil de horizon verruimen opdat jongeren mogen groeien in kennis over de oude en nieuwe gelaten van schoonheid die in onze religieuze gemeenschappen leven. Meer informatie vind je hier.

Gratis bestellen van gebedskaarten en affiches
Geef aan hoeveel affiches en gebedskaarten u wenst
Bestellen via ijd@ijd.be
Tel.: 09/235 78 54

Download de Boodschap voor Roepingenzondag 2017
Download Roepingenwake 1
Download Roepingenwake 2
Download toespraak paus Franciscus omtrent roepingenpastoraal
Download het gebed
Download affiche

Andere vragen
filip.hacour@gmail.com
Tel.: 016/31.02.02 of 0494/83.46.49